Velkommen til -Sun Technologies ApS-.
-Sun Technologies ApS- og dens tilknyttede partnere, der tilbyder dette site til dig på følgende betingelser:.

Fortrolighed
Se vores note om Fortrolighed, hvilket også dækker dit besøg hos -Sun Technologies ApS-, og vores praksis.

Elektronisk kommunikation
Når du besøger -Sun Technologies ApS- eller sender e-mails til os, kommunikerer du med os elektronisk. Du samtykker dermed til at modtage elektronisk kommunikation fra os. Vi vil kommunikere med dig gennem e-mails eller ved opslag på dette web-site.

Copyright
Alt indhold på dette web-site, så som tekst, grafik, logo, iconer, billeder, audio clip, digitale downloads, data, og software, tilhører -Sun Technologies ApS- eller leverandører til -Sun Technologies ApS-. Alt software anvendt på dette web-site tilhører -Sun Technologies ApS- eller dets software leverandører.

Licens og web-site adgang.
-Sun Technologies ApS- giver begrænset licens til at bruge dette web-site til personlige formål, og ikke til download (ud over almindelig cache-funktioner) eller ændringer af det, eller dele heraf, medmindre der foreligger udtrykkelig skriftlig tilladelse fra -Sun Technologies ApS-.
Denne licens omfatter ikke nogen form for videresalg eller kommerciel brug af dette web-site eller dets indhold; herunder indsamling af data, produktlister, beskrivelser eller priser; enhver afledt brug af dette web-site eller dets indhold; enhver download eller kopiering af konto informationer til fordel for andre web-sites; eller enhver brug af data-mining, robotter, eller lignende dataindsamlings værktøjer.
Dette web-site eller eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges, eller på anden måde bruges til nogen form for kommerciel brug uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra -Sun Technologies ApS-. Du må ikke anvende frames-teknikker til at skjule handelsmærker, logo'er, eller andre ejendoms-information (omfattende billeder, tekst, side layout, eller sider) fra -Sun Technologies ApS- og vore partnere uden udtrykkelig skriftlig tilladelse.
Du må ikke anvende -Sun Technologies ApS-'s navn eller handelsmærker i META-tags eller anden "skjult tekst" uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra -Sun Technologies ApS-. Enhver uautoriseret brug ophæver omgående tilladelse eller licens givet af -Sun Technologies ApS-.
Du har en begrænset, opsigelig, og ikke eksklusiv ret til at oprette et link til -Sun Technologies ApS-'s web-site så længe linket ikke afbilder -Sun Technologies ApS-, dets partnere, eller deres produkter / services i et falskt, misvisende, nedsættende, eller på anden vis negativ måde.
Det er ikke tilladt at bruge -Sun Technologies ApS-'s logo eller anden relateret grafik eller handelsmærker, som en del af linket uden udtrykkelig skriftligt tilladelse.

Din konto
Som bruger af dette web-site, er du selv forpligtet til at opretholde fortroligheden omkring din konto og password gennem begrænset adgang til din computer, og du accepterer ansvaret for alle hændelser, der måtte forkomme under din konto.
-Sun Technologies ApS- og dets partnere forbeholder sig retten til, ved misbrug, at nægte ydelser, lukke konti, fjerne eller rette indhold, eller annulere ordrer uden varsel.

Anmeldelser, kommentarer, kommunikation, og andet indhold
Besøgende må tilføje anmeldelser, kommentarer og andet indhold; og sende forslag, ideer, kommentarer, spørgsmål, og anden information, så længe indholdet ikke er ulovligt, pornografisk, truende, overtræder "privatlivets fred", overtræder andres rettigheder, eller på anden vis er injurerende mod tredje person eller gruppe, og ikke består af eller indeholder software virus, politisk propaganda eller kommerciel reklame.
Du må ikke bruge falsk e-mail addresse, udgive dig for at være en anden person, firma eller forening. -Sun Technologies ApS- forbeholder sig retten (men ikke pligten) til at fjerne eller rette sådant indhold, men vi fører ikke regelmæssig kontrol af ovennævnte materiale.
Såfremt du ind taster eller sender materiale, og medmindre vi angiver andet, giver du -Sun Technologies ApS- og det's partnere en non-eksclusiv, royalty-fri, vedvarende, uopsigelig, og fuld ret til at bruge, gengive, ændre, tilføje, offentliggøre, oversætte, skabe afledt materiale fra, distribuere, og vise dette indhold over hele verden på et vilkårligt media. Du giver -Sun Technologies ApS- og dets partnere retten at bruge det anvendte navn/synonym, hvis det ønskes. Du garanterer, at du ejer eller på anden vis har retten til det indhold du videregiver; at indholdet er præcist; og at brugen af indholdet fra dig ikke overtræder dette og ikke vil forvolde skade til nogen person eller gruppe; og at du vil fritage -Sun Technologies ApS- eller dets partnere for alle krav rejst, som konsekvens af indhold indsendt af dig.
-Sun Technologies ApS- har ret, men ikke forpligtigelse, til at overvåge, rette eller fjerne enhver aktivitet eller indhold. -Sun Technologies ApS- kan ikke holdes ansvarlig og påtager sig intet ansvar for materiale indsendt af dig eller 3. person.

Copyright klager
-Sun Technologies ApS- og dets partnere respekterer andres rettigheder. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde der anfægter copyright, så email din klage til os.

Ejendom
Alle produkter købt hos -Sun Technologies ApS- forbliver -Sun Technologies ApS-'s ejendom indtil varen er betalt. Det betyder, at riskoen for bortkommet post tages af -Sun Technologies ApS-.
Dog har du risikoen for returforsendelser, indtil -Sun Technologies ApS- modtager varerne.

Produktbeskrivelser
-Sun Technologies ApS- og dets partnere bestræber sig på at være så nøjagtige som muligt. Men, -Sun Technologies ApS- kan ikke garantere at produkt beskrivelser eller andet indhold på dette web-site, er komplet, pålideligt, opdateret eller fejlfrit.

Øvrige parter
Parter, andre end -Sun Technologies ApS- og dets partnere, tilfører services eller sælger produkter på dette web-site. Hertil kommer, at vi linker til andre firmaers web-sites.
Vi er ikke ansvarlige for undersøgelse og vurdering heraf, og vi garanterer ikke for de ydelser, der tilbydes af disse firmaer eller individer eller indholdet af deres web-sites.
-Sun Technologies ApS- påtager sig intet ansvar for de handlinger, produkter og indhold for alle ovennævnte eller 3. part. Du bør selv læse deres fortroligheds politik og andre regler for brug.

FRASIGELSE AF ANSVAR OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR
DETTE WEB-SITE LEVERES AF -SUN TECHNOLOGIES APS- PÅ EN "AS IS" OG "AS AVAILABLE" BASIS. -SUN TECHNOLOGIES APS- KAN IKKE GØRES ANSVARLIG, UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET, FOR SÅ VIDT ANGÅR BRUGEN AF DETTE SITE, ELLER INFORMATIONEN, INDHOLD, MATERIALE ELLER PRODUKTER INDEHOLDT PÅ DETTE WEB-SITE. DU ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT BRUGEN AF DETTE WEB-SITE ER PÅ EGEN RISIKO.
I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASIGER -SUN TECHNOLOGIES APS- ALLE GARANTIER, UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET. -SUN TECHNOLOGIES APS- KAN IKKE GARANTERE AT DETTE WEB-SITE, DETS SERVERE, ELLER E-MAIL SENDT FRA -SUN TECHNOLOGIES APS- ER FRI FOR VIRUS ELLER SKADELIGE KOMPONENTER. -SUN TECHNOLOGIES APS- KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR EVT. SKADER AF ENHVER ART DER STAMMER FRA BRUGEN AF DETTE WEB-SITE, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET, TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE OG AFLEDTE SKADER.

Site politik og rettelser
Læs også vore andre politikker beskrevet på dette web-site. Disse politikker er også gældende for dit besøg hos -sun Technologies ApS-. Vi forbeholder os retten til, til enhver tid, at ændre vores site, politikker, og ovenstående retningslinier.